Kontakt

Právna forma

Občianske združenie

IČO: 50525549

DIČ: 2120395365

Bankové spojenie: FIO BANKA č.účtu : SK76 8330 0000 0029 0110 0139

Nie sme plátcami DPH.

 

Sídlo a korešpondenčná adresa

Aeroklub FutureFly Bidovce, o.z.

Mozartova 152/9

04018, Košice

Slovenská republika

 

Letová prevádzka

Prevádzková plocha bývalého agroletiska v Bidovciach.

Kontakty

Telefónne kontakty:  

predseda     Otakar JIRSÁK  / 0905 348340/

rezervácie lietadiel, letov       Zuzka JIRSÁKOVÁ  /0907 441032/

E-mail:   info@aeroklubfuturefly.sk