Aeroklub

Vitajte na našej stránke!

Aeroklub FutureFly Bidovce je dobrovoľným združením občanov, ktoré nadväzuje na tradície športového letectva, leteckého školstva a parašutizmu v košickom regióne.

Jeho hlavným cieľom je prehlbovanie záujmu o športové lietanie širokej verejnosti a podpora leteckej turistiky. Samozrejmosťou je pestrý klubový život, ktorý vplýva na rozvoj človeka ale aj na spoločné rodinné aktivity. V našom klube dávame priestor a združujeme všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s letectvom. Podporujeme zanietencov z radov RC modelárov, spotterov, pilotov, alebo bývalých pilotov, či vojenských pilotov. Sme otvorení každému kto má záujem si zalietať, niečo vidieť, naučiť sa, alebo si len tak prísť posedieť v príjemnom leteckom prostredí. Pre naše aktivity využívame najmä letiská Bidovce a Ražňany.

Členom Aeroklubu sa môže stať každý občan SR bez rozdielu veku, pohlavia, politickej príslušnosti alebo náboženského vyznania, ktorý súhlasí so stanovami Aeroklubu a písomne požiada o prijatie za člena Aeroklubu.

Vo svojej odbornej činnosti sa riadime národnými i medzinárodnými zákonmi a predpismi Slovenského národného aeroklubu.

 

Ak Vás niečo oslovilo, neváhajte a kontaktujte nás.

 

Letu zdar!